СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  11.04. –  15.04.2022г. 
                       
ПОНЕДЕЛНИК 11.04.2022
  
 
  ВТОРНИК 12.04.2022
  
 
 
СРЯДА 13.04.2022 
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 14.04.20221. В ЧК тема № 5 –  Защита на населението.  
ПЕТЪК 15.04.2022