14.04.2022г.

Проект ЕРАЗЪМ+ , 2019-1-BG01-KA229-062285, „Обичайте природата, живейте природосъобразно”, 10 – 14.04.2022 г., Истанбул.

Ученици и учители от България, Турция, Гърция и Италия участват във втори краткосрочен обмен и среща по проект ЕРАЗЪМ+ , Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, Проекти за „Партньорства за училищен обмен“, 2019-1-BG01-KA229-062285, „Обичайте природата, живейте природосъобразно”.