СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  18.04. –  21.04.2022Г.

ПОНЕДЕЛНИК

18.04.2022г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 ВТОРНИК

19.04.2022г.

Родителска среща за всички 1 и 3 класове,  и за 2 г, д, е  клас От 18.30 часа, присъствено.

СРЯДА

20.04.2022г.

Родителска среща за гимназиален етап 9 – 12 клас,  ЗА ВСИЧКИ 4 КЛАСОВЕ и за 2 а, б, в клас, от 18.30 часа, присъствено.

ЧЕТВЪРТЪК

21.04.2022г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––