18.04.2022г.

KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education

Project nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000024345

Computational Thinking for education on line

Всички партньори направиха проучване по темата на проекта. Нашият екип обобщи резултатите в презентация.

Линк: https://school32.com/wp-content/uploads/2022/06/Other-resources_Partners_Final.pdf

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук.