05.05.2022г.

KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education
Project nr 2021-1-PL01-KA220-SCH-000024345
Computational Thinking for education on line

Промоционално видео за проекта

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Европейската комисия не носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се тук.