Колеги, на 13.05.2022г. ще се проведе педагогически съвет в актовата зала на училището от 13.00 часа за учителите, преподаващи от 5 до 12 клас.