10.05.2022г.

Изпращане на ВИПУСК 2022 на 16.05.2022г. , от 12.00ч.

11.50 ч. –  9- 11.класове с класните ръководители заемат местата в училищния двор

12.00 ч. – Начало на тържеството