СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  09.05.22г.-13.05.2022г.

ПОНЕДЕЛНИК 09.05.2022г.1. Сбирка на МО начален етап от 12,30ч. в стая 213.
  
ВТОРНИК 10.05.2022г. 1. Краен срок за оформяне на оценки 12-ти клас.
  
СРЯДА 11.05.2022г.  
  
ЧЕТВЪРТЪК 12.05.2022г. 
  
ПЕТЪК 13.05.2022г.Педагогически съвет в актовата зала на училището от 13.00 часа за учителите, преподаващи от 5 до 12 клас.