10.05.2022г.

Деня на Европа

Нашето училище отбеляза Деня на Европа на 9 май в конферентната зала с викторина в платформата kahoot, посветена на държавите членки на Европейския съюз. С много грижа младшите посланици от Програмата за училища посланици на Европейския парламент в нашето училище подготвиха 27 въпроса, колкото са държавите в общността, посветени на различни аспекти от историята и културата им. На въпросите отговаряха учениците от 7.в и 7.е, които влязоха в съревнование и достойно защитиха познанията си по география, история и чужди езици – учениците научиха кой е най-старият постоянно населен европейски град, къде се намира най-старата действаща аптека, изброяваха държавите членки, чиито имена започват с „И“ и „Л“, търсеха общи цветове в националните флагове, провериха и по-специално знанията си по география на България. С много ентусиазъм създадохме прекрасна атмосфера на учене и забавление в състезателно-игрови режим. Краят на викторината беше отбелязан с изслушването на химна на Европейския съюз – Одата на радостта и със споделянето на надеждата, че качественото образование и общностното начало ще съхранят европейските ценности!