СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  16.05. –  20.05.2022г. 

ПОНЕДЕЛНИК 16.05.2022г.1. Краен срок за предаване докладите от класните ръководители 5-8 клас за извънкласни дейности на 17.05. и 19.05.2022 г. на ресорните зам. директори.
 2. Изпращане на 12 клас от 12.00 часа.
  
  ВТОРНИК 17.05.2022г.1. Извънкласни дейности за учениците от 5-8 клас от 13.30 до 18.00 часа.
 2. Среща на комисията по подготовка за ДЗИ в кабинет 1 от 13.30 часа.
 3. Краен срок за подаване на молби за отпуск на неангажираните в ДЗИ / 18.05. и 20.05. /както и за 25.05.2022г.
 4. Учебните занятия на 4 клас и всички ЦДО на 17.05.2022 г. приключват в 16.30 часа.
  
СРЯДА 18.05.2022г.1. ДЗИ –  БЕЛ. Всички квестори да се явят в училище в 6.45 часа
  
ЧЕТВЪРТЪК 19.05.2022г.1. Извънкласни дейности за учениците от 5-8 клас от 13.30 до 18.00 часа. 2. Среща на комисията по подготовка за ДЗИ в кабинет 1 от 13.30 часа.
 3. Учебните занятия на 4 клас и всички ЦДО на 19.05.2022 г. приключват в 16.30 часа.
  
ПЕТЪК 20.05.2022г.1. ДЗИ – Втори задължителен предмет. Всички квестори да се явят в училище в 6.45 часа.
  
 ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ  На 25.05.2022 г. ден на отворените врати за 1 клас от 9.00 часа до 12.30 часа.