Комисията  за подготовка на държавни зрелостни изпити в училище:

Председател Валентина Иванова Велкова – заместник – директор УД

             Членове:

 1. Петър Йорданов Алексиев– заместник директор УД
 2. Росанка Цветанова Гогова – заместник директор УД
 3. Ренета Александрова Великова– кл. р-л. 12а кл.
 4. Ралица Любенова Карлова– кл. р-л. 12б кл.
 5. Диляна Петрова Филипова– кл. р-л. 12в кл.
 6. Валя Вангелова Кусева – кл. р-л. 12г кл.
 7. Юлиян Петров Топалов – кл. р-л. 12д кл.
 8. Момчил Кузманов –учител по История и цивилизация
 9. Ирина Радославова Стоименова- Цветанова- Психолог
 10. Дислава Сотирова- Дундова – Педагогически съветник
 11. Елена Тодорова Вретенарова – главен учител по Философски цикъл
 12. Ирина Петрова Андонова – главен учител
 13. Румяна Кирилова Данева – главен учител
 14. Ивайло Валентинов Найденов- учител по История и цивилизация
 • Да се явят в дните преди провеждане на изпитите – 17.05.2022г./вторник/ и 19.05.2022г./четвъртък/ от 13.30 часа.