Комисия за провеждане на държавни зрелостни изпити в училището /БЕЛ – 18.05.2022 г. и МАТЕМАТИКА – 20.05.2022г. /:

Председател: Валентина Иванова Велкова  – Заместник директор УД

             Членове:

 • Петър Йорданов Алексиев – Зам.- директор УД
 • Росанка Цветанова Гогова – Зам.- директор УД
 • Красимира Венциславова Павлова- Пърлева- Зам.- директор УД
 • Детелина Иванова Бояджиева- Зам.- директор УД
 • Катя Кирилова Найденова- Зам.- директор АСД
 • Юлиян Петров Топалов- Старши учител ИТ
 • Ирина Радославова Стоименова- Цветанова- Психолог
 • Виктория Николаева Петрова – Педагогически съветник
 • Емилия Петрова Богева- Старши учител
 • Валя Вангелова Кусева- Старши учител
 • Елена Тодорова Вретенарова- Главен учител
 • Ирина Петрова Андонова- Главен учител
 • Екатерина Косева Станчева – технически секретар
 • Иванка Пенчева Чакмакова– технически секретар
 • Елка Чавдарова Русева– технически организатор
 • Анжела Крумова Денкова – библиотекар
 • Ива Любомирова Асенова – техн. секретар

Инструктажа на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити ще се проведе на 17.05.2022г. от 13.00 часа в кабинет 100.