13.05.2022г.

  • Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас:
    26 – 27.05.2022 г.
  • Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас, както следва:
    • Изобразително изкуство – 21.06.2022 г.
    • Музика – 22.06.2022 г.
    • Физическо възпитание и спорт – 23 – 24.06.2022 г.