17.05.2022г.

25 МАЙ 2022 г.-ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В 32.СУИЧЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

32.СУИЧЕ,,СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Ви кани на ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ на 25 май 2022 г. от 9.30 ч. до 12.00 ч.

Ще имате възможност да се запознаете с организацията на учебния процес , да разгледате класните стаи и материалната база на училището, да получите отговор на въпросите, които Ви вълнуват.