20.05.2022г.

Еразъм+ Проект № 2021-1-RO01-KA220-SCH-000035907
“Ecological and environmental protection education in a European context!
20.05.2022 – 21.05.2022

Питещ, Румъния

В периода 20.05.2022 – 21.05.2022 в гр. Питещ, Румъния се проведе първата транснационална среща по проект “Ecological and environmental protection education in a European context!”. Домакин на срещата бе координаторът на проекта – Liceul Technologic Romania.

Партньорските училища от Братислава, Словакия; София, България; Каламата, Гърция; Коджаели, Турция бяха представени от координаторите. Всички представиха своите институции. Координаторът на проекта представи целите, дейностите, целевите групи, подбор на участници, очакваните резултати, мониторинг, дисеминация. Всички партньори имат еднакви отговорности и задачи по отношение на крайните резултати и организация на срещите.