03.06.2022г.

Шампионите на 32.СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски”

На провелите се състезания от Ученически игри на район Възраждане, град София, по волейбол, баскетбол и футбол отборите ни са безапелационни победители! 

Волейбол- първо място с ръководител А. Денчев

Баскетбол – първо място с ръководител Р. Данева

Футбол – първо място с ръководител Г. Николов

Поздравления! 

Честито на шампионите!