Състав на училищната  комисия  за провеждане на НВО – 10.клас и НВО – 7.клас /14.06.2022г. и 16.06.2022г./:

Председател:

Валентина Иванова Велкова- Зам.- директор УД – НВО 10.клас

Петър Йорданов Алексиев – Зам.- директор УД – НВО 7.клас

Членове:

Росанка Цветанова Гогова – Зам.- директор УД

Красимира Венциславова Павлова- Пърлева- Зам.- директор УД

Детелина Иванова Бояджиева- Зам.- директор УД

Десислава Иванова Дундова -Сотирова – Психолог

Ирина Радославова Стоименова- Цветанова- Психолог

Виктория Николаева Петрова – Педагогически съветник

Михаела Александрова Алексиева- Учител ИТ

Екатерина Косева Станчева – технически секретар

Иванка Пенчева Чакмакова– технически секретар

Елка Чавдарова Русева– технически организатор

Катя Кирилова Найденова – Зам.- директор АСД

Невена Павлова Гавраилова – Касиер, счетоводство

Анжела Крумова Денкова – Библиотекар

Ива Любомирова Асенова – Техн. секретар

Веска Ненкова Стоянова – Гл. счетоводител

Мария Ангелова Божилова – Счетоводител

Силвия Георгиева Илиева – Старши учител