СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ УЧИЛИЩЕ, 7. клас, Изпит „Български език и литература „
ИмеВ училищеПодпис
Таня Радоева Белясин18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Антоанета Недева Стефанова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Антоанета Станиславова Милушева18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Асен Тотев Денчев18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Борислава Бориславова Русинова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Ваня Ангелова Григорова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Венета Руменова Стаматова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Венислава Димитрова Гегова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Галина Кирилова Трайкова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Ганка Александрова Панева18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Георги Костов Николов18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Георги Николаев Димитров18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Даниела Бранимирова Симеонова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Диана Ангелова Стоилова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Диляна Петрова Филипова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Елена Емилова Николова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Елисавета Борисова Стоянова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Емилия Боянова Христова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Златина Благоева Тошевска18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Иванка Здравкова Николова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Весела Цолова Радкова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Йордан Лъчезаров Лазаров18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Красимира Ганчева Кръстева18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Любка Викторова Чолашка18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Любомира Велизарова Любенова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Маргрета Михайлова Велкова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Мариана Григорова Петкова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Мария Стойчева Георгиева18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Миглена Костадинова Тодорова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Момчил Ангелов Кузманов18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Надежда Найденова Иванова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Павлинка Иванова Ганчева18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Петко Юлианов Бачийски18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Радослава Каменова Кирилова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Ралица Любенова Карлова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Светлана Павлинова Спасова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Себиха Алмазова Метушева18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Стела Георгиева Стефанова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Цвете Миткова Жекова-Стефанова18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Юлия Георгиеа Николова – Георгиева18 Средно училище „Уилям Гладстон“