СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ УЧИЛИЩЕ, 7. клас, Роля „квестор“, Изпит „Математика „
ИмеРазпределени в уяилищеПодпис
Петър Тонев Михайлов2204030 – 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“
Антоанета Недева Стефанова2204046 – 46 Основно училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография
Антоанета Станиславова Милушева2204076 – 76. Основно училище „Уилям Сароян“
Асен Тотев Денчев2204134 – 134. средно училище „Димчо Дебелянов“
Борислава Бориславова Русинова2204134 – 134. средно училище „Димчо Дебелянов“
Ваня Ангелова Григорова2204134 – 134. средно училище „Димчо Дебелянов“
Венета Руменова Стаматова2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия
Венислава Димитрова Гегова2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия
Галина Кирилова Трайкова2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия
Ганка Александрова Панева2204046 – 46 Основно училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография
Георги Костов Николов2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия
Георги Николаев Димитров2204018 – 18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Даниела Бранимирова Симеонова2204030 – 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“
Десислава Александрова Танева2204030 – 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“
Диана Ангелова Стоилова2204046 – 46 Основно училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография
Диляна Петрова Филипова2204046 – 46 Основно училище „Константин Фотинов“ с разширено изучаване на хореография
Елена Емилова Николова2204030 – 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“
Елисавета Борисова Стоянова2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия
Емилия Боянова Христова2204018 – 18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Златина Благоева Тошевска2204018 – 18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Иванка Здравкова Николова2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия
Донка  Ангелова Гуцова2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия
Йордан Лъчезаров Лазаров2204018 – 18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Красимира Ганчева Кръстева2204018 – 18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Любка Викторова Чолашка2204018 – 18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Любомира Велизарова Любенова2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия
Маргрета Михайлова Велкова2204030 – 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“
Мариана Григорова Петкова2204134 – 134. средно училище „Димчо Дебелянов“
Мария Стойчева Георгиева2204018 – 18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Миглена Костадинова Тодорова2204134 – 134. средно училище „Димчо Дебелянов“
Момчил Ангелов Кузманов2204076 – 76. Основно училище „Уилям Сароян“
Надежда Найденова Иванова2204018 – 18 Средно училище „Уилям Гладстон“
Павлинка Иванова Ганчева2204134 – 134. средно училище „Димчо Дебелянов“
Петко Юлианов Бачийски2204134 – 134. средно училище „Димчо Дебелянов“
Радослава Каменова Кирилова2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия
Ралица Любенова Карлова2204134 – 134. средно училище „Димчо Дебелянов“
Радка Ангелова Караджова2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия
Антония Димитрова Кръстева2221563 – Първа Частна Математическа Гимназия