СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  13.06. –  17.06.2022г. 
                       
ПОНЕДЕЛНИК 13.06.20221. От 13.06.2022 г. всички паралелки осми клас минават първа смяна. За 13.06.2022 г. учат в класните стаи на четвърти клас.
 2. Четвърти, пети, шести и седми класове – дейности на открито от 13.30 часа.
 
  ВТОРНИК 14.06.20221. НВО – 7 клас. Ученици – 9.15 часа, вход откъм  бул. „Христо Ботев“. Квестори 8.30 часа. Инструктаж в актовата зала.
 2. НВО – 10 клас. Ученици – 8.15 часа, вход откъм ул. „Софроний Врачански“. Квестори 7.45 часа. Инструктаж в стая 206.
 
 
СРЯДА 15.06.20221. Четвърти, пети, шести и седми класове – дейности на открито от 13.30 часа.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 16.06.20221. НВО – 7 клас. Ученици – 9.15 часа, вход откъм  бул. „Христо Ботев“. Квестори 8.30 часа. Инструктаж в актовата зала. 2. НВО – 10 клас. Ученици – 8.15 часа, вход откъм ул. „Софроний Врачански“. Квестори 7.45 часа. Инструктаж в стая 206.
ПЕТЪК 17.06.20221. Всички паралелки 7 клас минават първа смяна. Класните стаи ще бъдат обявени допълни- телно. 2. НВО 10-ти клас – английски език от 10.00 часа.