15.06.2022г.

Квесторите да се яват в 7.30 часа в каб. 1. на 17.06.2022г.

СПИСЪК НА РАЗПРЕДЕЛНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ ЛИЦА ОТ УЧИЛИЩЕ, 10. клас, Роля „квестор“, Изпит „Английски език „
В училищеИмеЗала
2204032 – 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯДаниела Ангелова Атанасова10100
2204032 – 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯГалина Лозанова Лозанова10100
2204032 – 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯВеселка Иванова Стойнева10Коридор ет.1
2204032 – 32. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.СОФИЯСтоян Росенов Шиваров10Коридор ет.1