23.06.2022г.

График на учебните смени в 32.СУИЧЕ и Униформи

График на учебните смени

През учебната 2022/2023 година учебният процес в 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ ще се осъществява на две смени.

През първи учебен срок:

I смяна

I клас;  II А, II Б, II В;  III клас;  V клас; VI клас; VII клас; VIII клас

II смяна

II Г, II Д, II Е;  IV клас;  IX клас;  X клас;  XI клас;  XII клас

УНИФОРМИ

Според Правилника за устройството и дейността на 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ униформите са задължителни за учениците от I до VII клас.

Фирма ТРЕА 44 ЕООД, която изработва униформите е с нов адрес:

гр. София, бул. Рожен № 25

Имейл за контакти: office@trea.bg

Телефони за връзка: 0898 633 514; 0892 214 871