КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Колеги, моля в срок до 31.08.2022г. да изпратите попълнената КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2021/ 2022 УЧЕБНА ГОДИНА на ресорния заместник -директор.