19.07.2022г.

ПРИЕМ В VIII КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА 

8.00 Ч. – 18.00 Ч. 

МЯСТО: КАБИНЕТ 100, ПЪРВИ ЕТАЖ 

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ: 21-22.07.2022 Г. 

Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи: 

  • заявление до директора; 
  • оригинал на свидетелство за основно образование;