04.08.2022Г.

ИЗТЕГЛЕНИ ДОКУМЕНТИ В ПЕРИОДА НА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА СЛЕД 3.КЛАСИРАНЕ:

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ/ФЕ – 1 МЯСТО

ПРОФИЛ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ/НЕ – 1 МЯСТО

ПРОФИЛ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – АЕ/НЕ – 1 МЯСТО

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ –04.08. ДО 16,00Ч.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО: 05.08.2022 – ДО 14.00 ЧАСА В САЙТА НА 32.СУИЧЕ