05.08.2022г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И НАСТОЙНИЦИ НА УЧЕНИЦИ ОТ 1, 5 И 8 КЛАС,

Каним Ви на първата родителска среща при нас на 08.09.2022 г. от 17:30 часа.

На тази родителска среща трябва да донесете:

1. Копие на акта за раждане.

2. Една снимка, актуална към момента на записване за личния картон на ученика/

Ученичката – за учениците от 8 клас.

3. Лична здравно-профилактична карта за проведен профилактичен преглед за 2022г.

и задължително вписани имунизации и реимунизации по дати.

4. Име и телефон за връзка с личния лекар и стоматолог на ученика/ученичката.

5. Пълен адрес на Дирекция „Социално подпомагане“ по местоживеене на

ученика/ученичката.

Пожелаваме на Вас и на Вашите деца прекрасно лято!

От Ръководството на 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“