23.8.2022г.

 Свободни места за учебната 2022/2023 година

1 свободно място в четвърти клас- втори чужд език – немски език

1 свободно място в осми клас- профил „Чужди езици“- АЕ/НЕ

Прием на документи за запълване на свободното място в осми клас: 24.08.2022г. от 10.00 до 14.00 ч. в канцеларията на училището.

Обявяване на резултатите- 25.08.2022г.