25.08.2022г.

I. СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВОБОДНО МЯСТО В ОСМИ КЛАС- АЕ/НЕ  В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ‘–УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА:

БАЛ  ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ  
12693219/24.08.2022г.
2275.53220/24.08.2022г.
33593222/24.08.2022г.
4332,53223/24.08.2022г.
5425,53227/24.08.2022г.
62893228/24.08.2022г.
7  307,53221/ 24.08.2022г.
8  363,53229/24.08.2022г.
9  3913232/24,08.2022г.

II. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В 32.СУИЧЕ ‚СВ. КЛИМАНТ ОХРИДСКИ‘ ЗА VIII КЛАС –УЧЕБНА 2022/ 2023 ГОДИНА:

БАЛ  ВХОДЯЩ НОМЕР – 32.СУИЧЕ  профил
1425,503227/24.08.2022г.Чужди езици – АЕ/НЕ