30.08.2022г.

Handbook: “Model of CT for Online Education”

Вече сме готови с първия интелектуален продукт по проекта – разработихме ръководство на английски език: Handbook: “Model of CT for Online Education”.

Computational Thinking for Education Online here: