ПЛАН ЗА НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2022- 2023 ГОДИНА

I. 07.09.2022г. – избор на председатели ( гимназия и прогимназия )

9.00-9.30 – среща с ЕКК по Природни науки

9.30- 10.00 – среща с ЕКК по Изобразително изкуство, музика и ФВС

10.00 – 10.30 – среща с ЕКК по Математика

10.30 – 11.00 – среща с ЕКК по БЕЛ

11.00- 11,30 – среща с ЕКК по Чужди езици

11.30- 12.00 – среща с ЕКК по Обществени науки и гражданско образование

12.00- 12.30 – среща с ЕКК Начален етап

II. 08.09.2022г.- ПС – за прием на Правилника и Плана за дейността на училището, Стратегията, обсъждане на родителските срещи, гласуване на председателите на ЕКК, гласуване на главен учител от прогимназиален етап.