12.09.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

За откриване на учебната 2022/2023 година – 15.09.2022 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

1. клас –  9.30 часа класните ръководители чакат децата с табели в малкия двор. ЧК е след тържеството.

        Първа смяна – 9.15 часа в класните стаи

2 „а”, 2 „б”, 2 „в”, 3”а”, 3”б”, 3”в”, 3”г”, 3”д”, 3”е”

Втора смяна – 9.45 часа строени в големия двор

2 „г”, 2 „д”, 2 „е”, 4 „а”, 4 „б”, 4 „в”, 4 „г”, 4 „д”; ЧК след тържеството

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

                5, 6 и 7. клас – в 9.45 часа строени в големия двор на разчертаните за тях места. Учениците от 5, 6 и 7. клас ще проведат ЧК след тържеството.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

        8. клас (подготвителни) – в 9.00 часа класните ръководители с табели чакат класовете в малкия училищен двор и се качват за ЧК. В 9.45 часа осмите класове слизат и се нареждат по азбучен ред на стълбите към фоайето.

        9. клас и 10. клас – 9.15 часа в класните стаи ЧК. В 9.45 часа се  строяват в големия двор на разчертаните места за тържеството.

        11. клас и 12. клас – 9.30 часа в двора на училището

Начало на тържеството – 10 часа