Във връзка с писмо на МОН с № 9105-167/09.09.2022 г., вх. № РУО1-33359/09.09.2022 г., относно учебници за обучението по чужд език в гимназиален етап през учебната 2022/2023 г., Ви напомням, че следва да бъдат използвани учебници и учебни комплекти, утвърдени със заповед №РД09-1641/25.01.2022 г., допълнена със заповеди №РД09-3175/27.05.2022 г., №РД09-3335/15.06.2022 г., №РД09-3803/08.08.2022 г. и  №РД09-3910/16.08.2022 г., на министъра на образованието и науката – Приложение №5, №6, №13. Ваша отговорност е да осъществите ефективен контрол на спазването на цитираната заповед в повереното Ви училище. Моля да уведомите учителите по чужди езици, че одобрените учебници и учебни помагала за 2022/2023 г. могат да намерят на следните линкове в сайта на МОН:

file:///C:/Users/Diana%20Dzharova/Downloads/zap-uchebnici_13pril_spisak_12kl-ChE-PP-1.pdf

https://www.mon.bg/upload/29436/zap1641_spisuk-prof-podgotovka-Pril6_270122.pdf

https://www.mon.bg/upload/29435/zap1641_spisuk-chuzhd-ezik-Pril5_270122.pdf

https://www.mon.bg/upload/29436/zap1641_spisuk-prof-podgotovka-Pril6_270122.pdf