23.09.2022г.

 СРЯДА 28.09.2022 – Присъствени родителски срещи за 2.а  2.б  2.в, всички трети, шести и седми класове от 18.30 часа. Втора смяна без седми час.

ЧЕТВЪРТЪК 29.09.2022 – Присъствени родителски срещи за 2.г  2.д  2.е, всички четвърти , 9, 10, 11 и 12 класове от 18.00 часа. 2. На 29.09.2022 г. гимназиален етап 9 – 12 клас започват учебни занятия в 12.30 часа. Без ЧК за първа и втора смяна.