СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  26.09. –  30.09.2022г. 

 

ПОНЕДЕЛНИК

26.09.2022

1. Тренинг с 9.б клас от 13.30 до 15.00 часа в стая 402. /1 и 2 час/

 

2. Тренинг с 9.в клас от 17.00 до 18.30 часа в стая 402. / 5 и 6 час/

3.  Отбелязване на Европейския ден на езиците – 26 септември по класове.

 

ВТОРНИК

27.09.2022

1. Тренинг с 9.г клас от 13.30 до 15.00 часа в стая 402. /1 и 2 час/

 

2. Тренинг с 9.а клас от 17.50 до 19.15 часа в стая 402. / 6 и 7 час/

3. Тренинг с 5.а клас в 3 и 4 час по ИИ, първа смяна.

 

СРЯДА

28.09.2022

1. Присъствени родителски срещи за 2.а  2.б  2.в, всички трети, шести и седми класове от

18.30 часа. Втора смяна без седми час.

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

29.09.2022

1. Присъствени родителски срещи за 2.г  2.д  2.е, всички четвърти , 9, 10, 11 и 12 класове от

18.00 часа.

2. На 29.09.2022 г. гимназиален етап 9 – 12 клас започват учебни занятия в 12.30 часа.

Без ЧК за първа и втора смяна.

ПЕТЪК

30.09.2022