Колеги, 3.10.2022г. е неучебен ден. Моля да уведомите учениците в Shkolo и да пуснете отпуск в канцеларията на училището.