СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  03.10. –  07.10.2022г. 
                       
ПОНЕДЕЛНИК 03.10.20221. Неучебен ден. Всички колеги да си пуснат платен отпуск.
  
 
  ВТ10НИК 04.10.20221. Тренинг с 9.е клас от 15.10 до 16.50 часа в стая 402. /3 и 4 час/
 2. Тренинг с 5.б клас в 5 и 6 час по ИИ.
 
 
СРЯДА 05.10.20221. Тренинг с 5.д клас в 3 и 4 час по ИИ.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 06.10.20221. В ЧК за двете смени тема №1 от графика за провеждане на занятия „Защита на населението“ 2. Учебна евакуация за двете смени: – за първа смяна от 13.00 часа – за втора смяна от 14.00 часа съгласно евакуационния план. 3. Тренинг с 9.д клас от 17.00 до 18.30 часа /5 и 6 час/ в стая 402.
ПЕТЪК 30.09.2022