СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  10.10. –  14.10.2022г. 
                       

понеделник 10.10.2022г.
1. Участие по проект „Аз срещу агресията“ за всички пети класове от 10.50 до 13.15 часа / 5, 6 и 7 час/ по следния график: 5.а и 5.б клас в конферентната зала5.в и 5.г клас в стая 1005.д и 5.е клас във физкултурния салон на първия етаж /над партера/
 За последните три часа /5, 6 и 7 час/ всички осми класове учат в стаите на пети клас – 2 етаж.
5, 6 и 7 час няма да се провеждат занятия по физическо възпитание в салона на първия етаж – над партера.
вторник 11.10.2022г. 
 
сряда
12.10.2022г.
1. Тренинг с 5.е клас в 5 и 6 час по ИИ.
 
четвъртък
13.10.2022г.
1. Тренинг-дискусия с учениците от 10.г, 11.б, 11.в и 12.д клас по проект „Създаване на дигитален виртуален хъб в район Възраждане от 12.30 часа в конферентната зала.
петък
14.10.2022г.
1. Образователен театър за 9.а, 9.б и 9.в класове от 13.30 часа в конферентната зала.