СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  17.10. –  21.10.2022г. 
                       
ПОНЕДЕЛНИК 17.10.2022 
  
 
  ВТ10НИК 18.10.20221. Педагогически съвет , който ще се проведе през голямото междучасие и за двете смени в конферентната зала при следния дневен ред: гласуване на стипендиигласуване на критерии за прием при свободно мясторазни
  
 
 
СРЯДА 19.10.20221. Посещение в Тех Парк за 10.г и 12.д клас от 10.30 часа.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 20.10.20221. Тренинг-дискусия с учениците от 10.г, 11.б и 12.д клас по проект „Създаване на дигитален виртуален хъб в район Възраждане от 12.30 часа в конферентната зала. 2. Театър „Забавна наука“ в малкия физкултурен салон: – от 11.45 до 12.25 часа за 3.а , 3.б и 3.в клас – от 12.30 до 13.10 часа за 3.г , 3.д и 3.е клас
ПЕТЪК 21.10.2022