05.10.2022г.

Преведохме на български език първия интелектуален продукт по проекта – Ръководство: „Модел на компютърно мислене в онлайн обучението“ : тук