18.10.2022г.

ПРОЕКТ YESSS  2019-1-SI01-KA201-060381

На 18.10.2022 г. се проведе заключителното публично събитие по проекта YESSS  2019-1-SI01-KA201-060381

Темата на събитието бе: Значение на развитието на предприемаческото мислене в средните училища.

Участваха учители от столични училища. Бяха представени целите, дейностите и резултатите от проекта.