20.10.2022г. Виртуален дигитален хъб в район “ Възраждане”

Създаване на виртуален дигитален хъб в район “ Възраждане”, където наши партньори са 32 СУИЧЕ и район “ Възраждане”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма“ Европа-2022” СО.
Целта на проекта е да насърчи инициативи свързани с развитието на умения на 21 век сред младите хора и в частност за осъществяване на дейности, насочени към развитие на основни дигитални умения, дигитално образование и дигитална свързаност.
Виртуалният хъб ще предоставя и търси информация и данни за развитие на дигиталните умения и образование на младите хора, за да се повиши дигиталната компетентност на учениците, за придобиване на нови знания и умения свързани с критичното мислене и дигиталната свързаност на учениците от X-XII клас. Инициативата ще позволи широкото споделяне и използване на информация с висока добавена стойност.

Дейностите, които са предвидени и се изпълняват в момента са:

Тренинг-модул “ Умения на 21 век-личностно развитие, дигитална грамотност и критическо мислене”

Тренинг -модул “ Дигитална грамотност, дигитална свързаност и дигитална трансформация”

Посещение на София Тех Парк

Среща-дискусия “ Запознаване със Стратегията за дигитална трансформация на София “ Платформа за интелигентен растеж”

Среща-дискусия на тема “ 2022- Европейска година на младежта, предизвикателства и възможности пред младите хора”