СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  24.10. –  28.10.2022г. 
                       
ПОНЕДЕЛНИК 24.10.20221. Учебна екскурзия за третите класове.
 2. Тренинг с 8.а клас от 10.10 до 11.40 часа /4 и 5 час/ във физкултурния салон на 1 етаж.
3. Тренинг с 8.б клас от 11.50 до 13.15 часа /6 и 7 час/ във физкултурния салон на 1 етаж.
  ВТ10НИК 25.10.20221. Учебна екскурзия за третите класове. 2. Тренинг с 5.в клас по ИИ /1 и 2 час/.
  
 
 
СРЯДА 26.10.20221. Краен срок за оформяне на анализите от входните нива – отг. председателите на ЕКК.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 27.10.20221. Работа по проект „Създаване на виртуален дигитален хъб в район Възраждане“  от 12.30 ча- са в конферентната зала за учениците от 10.г, 11.б, 11.в и 12.д клас. 2. Театър „Забавна наука“ за вторите класове: – 2.а, 2.б и 2.в клас от 12.30 часа във физкултурния салон на първия етаж – 2.г, 2.д и 2.е клас от 12.30 часа във физкултурния салон на първия етаж  
ПЕТЪК 28.10.2022