Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф” дава старт на Десетия международен литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. В навечерието на кръглата годишнина от безпрецедентния акт на хуманизъм на българския народ темата на тазгодишната литературната надпревара е: История за мрак и светлина –  80 години от спасяването на българските евреи.

Център „Алеф” отново ще разчита на помощ от страна на учителите, които да заинтригуват, насочат и консултират учениците. Моля да имате предвид, че това не е само литературен или исторически конкурс, а надпревара, която изгражда в младите хора гражданска позиция и възпитава съхраняването на паметта.

Конкурсът се провежда с подкрепата на Община Бургас, Министерството на образованието и науката, Национален Дворец на децата и Министерството на културата. Включена е и в Националния календар на МОН.

За юбилейното издание на конкурса „Алеф” дава още една възможност за участие, като разширява състезателните категории. Освен за написването на най-добър художествен разказ,  младежите ще могат да се състезават и за създаването на най-добър видео разказ.

Надпреварата е насочена към учениците от VІІІ до ХІI клас в цялата страна. Те трябва да създадат художествен  или видео разказ на основата на исторически факти, в който да вложат и своята фантазия. Участниците ще трябва да насочат вниманието си към безпрецедентния акт на спасяване на българските евреи по време на Холокоста. Със средствата на художествената литература или с похватите на киното /чрез видео разказ/ учениците ще трябва да представят тревожното време от Втората световна война, страхът на преследваните евреи и смелостта на достойни българи- спасители. Творби, които стъпват на автентични истории, ще се разглеждат с предимство. Поощрява се изследователския дух на авторите – като например издирването на очевидци на събитията или техни наследници и творчески да пресъздадат спомените им. Креативният подход към темата ще бъде високо оценен.

Конкурсът стартира на 1- ви октомври 2022 година и ще продължи до 1-ви февруари 2023, когато  е крайният срок за получаване на ученическите творби.

Художествените разкази трябва да бъдат с обем до 4 страници, шрифт Times New Roman, 12  пункта. Видео разказите трябва да са с продължителност до 5 минути. Могат да съдържат индивидуални спомени, интервю по темата, да документират лична история,  да покажат места, където са се развили драматичните събития от преди 80 години. Флашмоб, артистични възстановки, направени от учениците, сценично разиграване на сюжети са само посоки, в които учениците могат да разгърнат заложбите си.  Видеоразказите могат да бъдат заснети с телефон или любителска камера. Конкурсните творби трябва да бъдат получени на  адрес на организаторите alef.center@gmail.com до 1-ви февруари 2023 година. 

Литературните и видео творбите ще бъдат оценявани от авторитетно жури.

Всички номинирани автори ще  бъдат поканени да участват  в тридневен Международен младежки литературен фестивал „Приятелството – смисъл и спасение”, който Център „Алеф” ще организира за втора поредна година в Бургас през юни 2023 година, на разноски на организаторите. Освен тържествена церемония по награждаване, фестивалът ще съдържа: прожекции на документални филми, посветени на Холокоста и уникалното спасение на българските евреи, представяне на книги, изложби, литературни работилници, водени от видни писатели и историци, литературни четения и др. Младите творци ще общуват в неформална обстановка, ще създадат нови приятелства и перспективни контакти.

Заелите призови места /І, ІІ, ІІІ/ в конкурса ще получат парични награди, както и правото да кандидатстват за получаване на годишна стипендия или за еднократно финансово подпомагане според Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Наградените литературни творби ще бъдат издадени в сборник – шесто поред книжно издание на „Алеф”, което традиционно се препоръчва от МОН за помагало написано от деца за деца по темата Холокост.  Номинираните литературни и видео разкази ще бъдат достъпни в сайта на „Алеф” http://alef-bg.org/.

Конкурсът „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена” е утвърден престижен международен форум за младежко творчество. До момента в него са участвали над 1500 младежи от България, Австрия, Полша, Германия, Израел, Словакия, Полша, Украйна, Латвия, Унгария. Надпреварата не само дава трибуна за проявление на творчески умения, но се доказва и като средство за изграждане на гражданска позиция, за формиране на човешки добродетели и превръщането им в личностна същност. Това е особено важно днес, когато съвременната реалност поставя пред изпитание моралните качества на хората.