СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  31.10. –  04.11.2022г.
                       
ПОНЕДЕЛНИК 31.10.20221. Есенна ваканция
  
 
  ВТ0РНИК 01.11.20221. Ден на народните будители – неучебен и неприсъствен ден.
  
 
 
СРЯДА 02.11.2022
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 03.11.20221. В ЧК за 5.г, 5.д и 5.е клас посещение в Академията на МВР.
2. Педагогически съвет от 13.00 часа до 13.30 часа в конферентната зала при дневен ред:
– наказания
– разни
ПЕТЪК 04.11.2022