29.10.2022г.

Еразъм+ Проект № 2021-1-RO01-KA220-SCH-000035907
“Ecological and environmental protection education in a European context!
23.10.2022 – 29.10.2022

В периода 23.10.2022 – 29.10.2022 в гр. Костещ, Румъния се проведе краткосрочен обмен на ученици и учители по проект “Ecological and environmental protection education in a European context!”. Домакин на срещата бе координаторът на проекта – Liceul Technologic Romania.

 1. Опознаване на екипите в партньорските училища. Презентации на партньорски училища.
  Представяне на Liceul Tehnologic Costești. Представяне на румънската образователна
  система. Представяне на Румъния. Познаване на законодателството и политиките в областта
  на околната среда – обучителна сесия. Познаване на законодателството и политиките в
  областта на околната среда – обучителна сесия. Посещение на музей Golesti.
 2. Изменението на климата и глобалното затопляне – тренировъчна сесия. Тематично
  посещение на Факултета по екология и опазване на околната среда Питещ.
 3. Тематично посещение: Информационен пункт: Природен парк Bucegi (Moroieni, окръг
  Dambovita). Тематично посещение: Център за посещения „Alexandru Beldie” на природен
  парк Bucegi – Натура 2000 Sit (Bușteni). Опазване на биоразнообразието – обучение (природен
  парк Бучеджи). Замъкът Пелеш. Тематично посещение: Музей резерват Бучеги (Синая).
 4. Тематично посещение: Национален парк Piatra Craiului: Туристически информационен и
  промоционален център Dâmbovicioara. Замъкът Бран.Тематично посещение: Национален
  парк Piatra Craiului: Туристически информационен и промоционален център Zărnești. Център
  за посещение Национален парк Piatra Craiului./ Опазване на биоразнообразието – обучение
  (NP Piatra Craiului).
 5. Образование за опазване на околната среда в Румъния – обмен на добри практики между
  участващите учители. Посещение на училището. Опазване на биоразнообразието – обучение
  (Национален парк Cozia). Оценка на дейностите. Попълване на въпросници за оценка.
  Връчване на сертификати за участие.