СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  07.11. –  11.11.2022г.
                       
ПОНЕДЕЛНИК 07.11.20221. Проверка адаптацията в 1.а клас във втори час. 2. Проверка адаптацията в 1.е клас в трети час. 3. Тренинг с 8.в клас от 10:10 до 11:40 часа / 4 и 5 час/ във физкултурния салон на 1 етаж. 4. Тренинг с 8.е клас от 11:50 до 13:15 часа / 6 и 7 час/ във физкултурния салон на 1 етаж.  
  
 
  ВТ0РНИК 08.11.2022  1. Проверка адаптацията в 1.б клас в трети час. 2. Проверка адаптацията в 1.д клас в четвърти час.  
  
 
 
СРЯДА 09.11.2022
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 10.11.20221. Театър „Забавна наука“ с 3 г, д, е –  малкия салон на 1 етаж от 11:45 часа. 2. Театър „Забавна наука“ с 3 а, б, в –  малкия салон на 1 етаж от 12:30 часа.  
ПЕТЪК 11.11.2022