СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  14.11. –  18.11.2022г.
                       
ПОНЕДЕЛНИК 14.11.2022
 
 
  ВТ0РНИК 15.11.2022  –
  
 
 
СРЯДА 16.11.2022
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 17.11.2022
ПЕТЪК 18.11.2022
 Предстоящи задачи
 На 10.12.2022 г. ще се проведе олимпиада по математика за учениците от 4 до 12 клас. Учителите по математика да подадат желаещите да участват в срок до 25.11.2022 г. на Валентина Велкова.