СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  21.11.2022г.-25.11.2022г.
„КЛИМЕНТОВИ ДНИ“
ПОНЕДЕЛНИК 21.11.2022г.От 21.11.2022г. до 25.11.2022г. – Международна среща по проект „Еразъм +“ в малък физкултурен салон. Часовете по ФВС да се провеждат на двора или в класната стая.
  
 
ВТОРНИК 22.11.2022г.1. От 22.11.2022г. до 29.11.2022г. благотворителна инициатива на Ученическия съвет. Събираме нови или отлично запазени книги и  играчки, които ще бъдат дарени на домове и читалища. Място – бившата книжарница. Ще има дежурни за I-ва смяна от 12,30ч. до 13,00ч. и II-ра смяна от 15,50ч. до 16,10ч.
  
 
 
СРЯДА 23.11.2022г.1. Състезание по английски език – за гимназия от 12,00ч. до 13,00ч. в стаи 402 и 405 – за прогимназия от 13,00ч. до 14,30ч. в стаи 402 и  405.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 24.11.2022г.1. Педагогически съвет за прогимназия и гимназия – преподавателите, които са I-ва смяна от 13,15ч. в стая 503 – преподавателите, които са II-ра смяна от 12,45ч. в стая 503.
  
 
 
 
 
ПЕТЪК 25.11.2022г.