21.11.2022г.

Проектът „Създаване на виртуален дигитален хъб“ в столичния район „Възраждане“

Приключи проектът „Създаване на виртуален дигитален хъб“ в столичния район „Възраждане“

Проектът “Създаване на виртуален дигитален хъб в район „Възраждане” приключи със среща с учениците на 32 СУИЧЕ “ Св.Климент Охридски”. Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев и кметът на район „Възраждане“ Савина Савова запознаха учениците как дигитализацията променя работата на администрацията и улеснява достъпа на хората до услугите, как работи местният парламент и как се вземат решенията, каква е ролята на председателя на СОС и общинските съветници, за какво отговарят кмета на Столична община и кмета на района.

Георги Георгиев акцентира върху няколко проекта, с който е лично ангажиран – разделно събиране на отпадъци в общинските училища, изграждане на достъпна градска среда; системата за таксуване на пътници в столичния градски транспорт. Той подчерта, колко важни са знанията, които сега учениците получават за реализацията им в бъдеще и колкото повече се трудят сега в училище, толкова по-успешни ще са в бъдеще.

„Бъдете добри хора, бъдете толерантни, бъдете разбиращи. Работете това, което Ви носи удовлетворение и чувството, че сте полезни”- това пожела на учениците от 32 СУИЧЕ ”Св. Климент Охридски” председателят на СОС Георги Георгиев.

„Като представител на местната власт, районният кмет е най-близо до хората и техните проблеми и затова е натоварен с отговорността да търси възможности за тяхното решаване“, каза Савина Савова пред учениците и обясни какво прави районната администрация. Администрацията предоставя административни услуги на гражданите, отговаря за благоустрояването на района и за създаване на по-добри условия на живот. В районната администрация се съхранява много информация и бази данни. Вече се поддържа и дигитален архив. От началото на тази година до момента в район „Възраждане“ са предоставени 19 000 услуги, от които 1250 електронни. За справка, при въвеждането на електронните услуги в първата година, те са били само 6. Савова даде пример и с познати за учениците дигитални услуги: кандидатстването за ясли и детски градини; кандидатстването в общинските училища; дигитален обмен на документи със Столична община, подаване на сигнали на гражданите, регистрация на постоянен и настоящ адрес и други – общо 45 електронни услуги.

Савина Савова подчерта важността и на комуникацията с институциите, както и комуникационните канали на район „Възраждане“, които улесняват връзката на

гражданите с администрацията: интернет страницата на района, e-mail адреса, Facebook страницата, Youtube канала както и Vibre групите, които се създават за комуникация и информация с хора от кварталите за решаването на конкретни казуси или организиране на събития. Проектът “ Създаване на виртуален дигитален хъб в район Възраждане” се изпълнява от Сдружение “ Граждански инициативи, дигитализация и иновации”, в партньорство с район “Възраждане”, 32 СУИЧЕ “Св. Климент Охридски” и 18 СУ ”Уилям Гладстон”, с финансовата подкрепа на Програма „Европа“2022 на Столична община.