Колеги, всички класни ръководители в срок до 5.12.2022год. трябва да попълнят ЛОД /Лично образователно дело/ на всеки от учениците си в НЕИСПУО /neispuo.mon.bg/, следвайки стъпките описани във файла:

ЛОД

За влизане в системата се използва акаунта someone@edu.mon.bg . За въвеждане на стипендиите ще получите допълнителна информация от счетоводството.